Kant-en-klaar advertentiemateriaal als PDF mailen naar: deatlas@cs.com

Andere mogelijkheden voor aanlevering zijn:

- Adobe Illustrator : bewaren als EPS met tekst als curves (lettercontouren)
- Photoshop : foto's opslaan als tiff (cmyk)
- Quark Xpress : opslaan als Quark-document/PDF
lokale post